Genbrug & Bæredygtig Produktion

Hvad forstås ved genbrug og bæredygtig produktion - og hvad er fordelene?

Jorden befolkning består i dag af 7.73 mia. mennesker. Hver dag spiser og forbruges der råvarer af befolkningen, det være sig korn, olie, gas, jernmalm og andre metaller. Mange af disse råvarer findes kun i begrænset mængde på jorden. I takt med, at det bliver sværere og mere CO2 krævende at udvinde, vil kloden til sidst løbe tør.

De menneskeskabte CO2 udledningers problemer og de kommende begrænsninger af disse, betyder godt nyt for kloden og godt nyt for genbrug.

Nyt fokus og belønning

I takt med, at fokus bliver rettet mod genbrug og bæredygtighed, har gamle fag og ikke tidligere værdsatte virksomheder, fået ny kredit i samfundet. Her kan nævnes: Genbrugsstationer, skraldemænd, jernhandlere, som alle gør samfundet en kæmpe tjeneste ved at sortere skrald og skrot til genbrugsbearbejdning. Samtidig skabes nye arbejdspladser og naturen beskyttes.

Jernhandleren samler alt fra  gammelt Jern – Kobber – Messing – Bronze –  Aluminium – Aluminiumsdåser –  Kobberkabel – Aluminiumskabler – Batterier – Elektromotorer –  Printplader – Katalysatorer – Alu-fælge –  Olietanke, som nu genbruges til bl.a. designlamper, biler og meget mere.

Jernhandlere

Genbrugsstationerne samler alt fra hård plast, blød plast, beton, sten, glas, keramik, pap, papir, tekstil, tøj, byggeaffald, maling, kemiaffald og meget mere. En stor  del af det sendes til bearbejdning og genbruges til veje, byggematerialer, emballager mm. En anden del bruges, som brændsel i ovne og ledes ud som fjernvarme. De giftige restprodukter deponeres.

Genbrugsbutikker

– samt mange private genbrugsbutikker.

Værdikæden skal højnes

Capelo lamperne produceres af genbrugsjern, emballagen er af genbrugspap og papiret er genbrugspapir. Disse tiltag har vi bevidst valgt at gøre for at gøre Capelo lamperne bæredygtige. Mange forbrugere efterspørger mere bæredygtige produkter. Måske vender mælkeflaskerne retur i en ny form, måske ser vi affaldsprodukterne, som vi er begyndt at indsamle fra floder og verdenshavene blive genbrugt til nye, bæredygtige produkter.
En ting er sikkert. Vi skal passe bedre på naturen og os selv. Skolerne og genbrugsstationerne gør sit for at dele viden og oplyse os ved at undervise om genbrug.

Har du spørgsmål til affaldshåndtering så kontakt din lokale:

Du kan selv være med til at gøre en forskel – efterspørg bæredygtige produkter, når du handler næste gang.

Links