Hvad forstås ved genbrug og hvilke fordele kan det give kloden vi bor på

Jorden befolkning består i dag af 7.73 mia. mennesker. Hver dag spiser og forbruges der råvarer af befolkningen, det være sig korn, olie, gas, jernmalm og andre metaller. Mange af disse råvarer er kun i begrænset mængde på jorden. Derfor, i takt med at det bliver sværere og mere CO2 krævende, vil kloden løbe tør.

De menneskeskabte CO2 udledningers problemer og de kommende begrænsninger af disse, betyder godt nyt for kloden og godt nyt for genbrug.

 

Ny fokus og belønning:

I takt med at fokus bliver rettet mod genbrug og bæredygtighed, er gamle fag og måske ikke tidligere værdsatte virksomheder fået ny kredit i samfundet. Her kan nævnes: Genbrugsstationer, skraldemænd, jernhandlere som alle gør samfundet en kæmpe tjeneste ved at sortere skrald og skrot til genbrugsbearbejdning. Samtidig skabes nye arbejdspladser og naturen beskyttes.

Jernhandleren samler alt fra  gamle jern – Kobber – Messing – Bronze –  Aluminium – Alu. Dåser –  Kobberkabel – Alu. Kabler – Batterier – Elektromotorer –  Printplader – Katalysatorer – Alu. Fælge –  Olietanke som nu genbruges til bland andet design lamper, biler og meget mere.

 

Jernhandlere

Genbrugsstationerne samler alt fra hård plast, blød plast, beton, sten, glas, keramik, pap, papir, tekstil, tøj, byggeaffald, maling, kemiaffald og meget mere. En stor sendes til bearbejdning og genbruges til veje, byggematerialer, emballager mm. En anden del bruges som brændsel i ovne og ledes ud som fjernvarme. De giftige restprodukter deponeres.

 

Genbrugsbutikker

– samt mange privat genbrugsbutikker.

 

Værdikæden skal højnes

Der producere vi capelo lamperne af genbrugsjern, emballager af genbrugspap, papir af genbrugspapir og sørger for bæredygtig produktion af lampeskærme, pendelskærme, gulvlampeskærme, væglampeskærme og bordlampeskærme. Mange forbrugere efterspørger mere bæredygtige produkter. Måske vender mælkeflaskerne retur i en ny form, måske ser vi affaldsprodukterne som er vi er begyndt at indsamle fra floder og verdenshavene bliver genbrugt til nye bæredygtige produkter. En ting er sikkert. Vi skal passe bedre på naturen og os selv. Skolerne og genbrugsstationer gør sit til at undervise om genbrug.

 

Har du spørgsmål til affaldshåndtering så kontakt din lokale:

Sagt på godt dansk – efterspørg bæredygtige produkter når du handler næste gang.